Bitcoin pripravený odpáliť ďalšiu raketu nahor

Cena Bitcoinu opäť ožíva a s ňou aj chuť špekulantov utrhnúť si z lákavo vyzerajúceho koláča. Prichádza vhodný čas aj pre dlhodobých hráčov a investorov.

CCI stratégia na grafe s dennými sviečkami je práve tesne pred signalizovaním príležitosti na nákup. O tom, že takýto signál je ojedinelou a exkluzívnou udalosťou svedčí aj historický fakt, že od roku 2012 (testované na Bitstampe) sa vyskytol iba deväť krát. Z toho päť krát nasledoval prudký rast ceny a jej minimálne takmer zdvojnásobenie v pomerne krátkej dobe.

image

Samozrejme, nie vždy cena raketovo vzrástla. V troch prípadoch nasledoval iba mierny alebo nepatrný krátkodobý rast. Teda nepatrný vzhľadom na pomery Bitcoinu. Išlo o zhodnotenie 10 a viac %. Iba v jednom prípade bol signál na nákup vzápätí negovaný príležitosťou na predaj.

Ako teda presne postupovať, ak chcete nakúpiť bezpečne a s čo najmenším rizikom prípadnej straty, napríklad z dôvodu obchodovania na páku? Nákupnú úroveň jasne určuje indikátor v podobe zelenej čiary a prierazovej sviečky zatvorenej nad ňou. Nákupný príkaz by mal ležať pár bodov nad maximálnou cenou daného dňa.

Úroveň zatvorenia obchodu v prípadnej strate sa môže nachádzať tesne pod minimom danej sviečky alebo pod zelenou čiarou. Iným spôsobom výstupu z nepriaznivo sa vyvíjajúceho obchodu môže byť zatvorenie pri signáli na predaj (červená šípka).

V prípade, že sa cena pohne nahore, stačí nastaviť stoplos na nulu, teda vašu nákupnú cenu a užívať si divokú jazdu.

Cena Bitcoinu v budúcnosti? Hore, dole, hore, dole, dole, hore, dole, hore, hore, dole a nakoniec hore

Andreas Antonopoulos takto reagoval na otázku v Q&A časti v jednej z jeho prednášok:

Otázka: “Váš pohľad na cenu Bitcoinu v budúcnosti… Je tu možnosť raketového rastu v krátko až strednodobom horizonte?”

Odpoveď:

Cena pôjde nahore. Potom pôjde dole. Potom hore, dole, dole, hore, dole, hore, hore, dole a nakoniec hore. Časové rozpätie týchto pohybov sa bude líšiť, od jednej minúty až po desaťročie. Veľa šťastia.

 

Andreas_M_Antonopoulos_in_Zurich_2016-wiki

Bitcoin medvede cítia ľahkú korisť

Trading je aj o stanovení a minimalizovaní rizika ešte predtým, než potvrdíte klávesnicou “Predaj” alebo “Nákup”. Často krát je to zdĺhavé čakanie na vhodnú situáciu a správne nastavenie cenového grafu a následné rýchle zareagovanie. Niečo ako rybačka alebo poľovačka, iba s dôkladnejšou prípravou.

 

Na páre Btc/Usd práve jedna z takýchto chvíľ nastala. Cena sa práve v tomto momente nachádza na priesečníku viacerých dôležitých indikátorov, ktoré uľahčujú práve to určenie rizika.

Tým najviditeľnejším je klesajúci trendový kanál (hoci s nie dlhou históriou odrazov), okolo ktorého hornej hranice sa cena momentálne plazí. Druhým je CCI stratégia Ondru Nováka a rozhodujúca zelená čiara. Prienik nad ňu znamená signál na nákup a pod ňu predaj. Tretím a často sledovaným indikátorom je Fibonacciho korekcia (pre akú-takú prehľadnosť nezakreslená v grafe), kde práve v týchto miestach dochádza k obnoveniu dominantného pohybu ceny.

 

Suma-sumárum: Na základe týchto faktorov, a ešte pár iných, je pravdepodobnejší pohyb ceny smerom nadol ako hore. A práve teraz je vhodná chvíľa na krátkodobý špekulatívny predaj Btc/Usd. Cieľová úroveň 560 – 530, stop-loss 585 – $600.

 

Znamená to, že je viac ako isté, že cena pôjde v najbližších hodinách nadol a dosiahne uvedené méty? Kdeže! Existuje iba vcelku vysoká pravdepodobnosť, že sa tak stane. O tom, či a kedy sa oplatí krátkodobo predávať Bitcoin, možno niekedy nabudúce:)

Polovicu transakcií cez Bitcoin mixéry možno identifikovať

Spoločnosť Bitfury analyzovala zhruba 10 miliónov bitcoin transakcií v období medzi 27. májom až 11. júlom 2016. Podľa autorov štúdie sa zložité transakcie, ktorých súčasťou sú aj mix transfery, vyskytujú pomerne často. Približne polovicu z nich možno rozmotať pri použití miernych výpočtových zdrojov.

 

Zdieľaná odosielaná transakcia pritom nemusí byť nevyhnutne vytvorená zmiešavacou službou. Existuje tu iba možnosť, že takáto transakcia vznikla v dôsledku zmiešavania. Napríklad k tomuto typu transakcií dochádza pri používaní tzv. HD (hierarchických deterministických) peňaženiek, ktoré vytvárajú novú adresu pre každú operáciu.

 

9565973519_fe4a53e6c4_z

 

Z analýzy ďalej vyplýva, že iba 2,5% transakcií zdieľaného odosielania je ťažko riešiteľných vzhľadom k náročnosti výpočtového výkonu. Inými slovami, analytikom sa nepodarilo priradiť transfery k identifikovaným adresám.

 

Neprekvapujúcim faktom tiež je, že čím viac vstupov a výstupov pri jednotlivých transakciách, tým pravdepodobnejšie sa transakcia stáva nejednoznačnou a ťažšie riešiteľnou.

 

Zmiešavanie spoločného odosielania je jedným z hlavných spôsobov anonymizácie v bitcoin sieti, no nie jediným. Druhým spôsobom je tzv. shared coin, ktorému sa štúdia nevenovala.

 

“Toto opatrenie, slúžiace na zahmlievanie histórie transakcií, je teoreticky efektívne. Avšak jeho účinnosť môže byť znižovaná obmedzeným priestorom blockchainu a prítomnosťou dát mimo siete.

Naše výpočtové experimenty ukazujú, že odkrývanie a analýza zmiešavacích služieb používajúcich zdieľané odosielanie sú možné v reálnom čase pri väčšine bitcoin transakcií.”

 

Skupina Bitfury, podobne ako mnoho ďalších spoločností, zapredáva dušu diablovi a chce sa v najbližšom čase venovať viac metódam špehovania ako vývoju bitcoinu. Aj preto sa nemožno čudovať rastúcej obľúbenosti niektorých alternatívnych kryptomien, kde by sa takáto snaha minula účinkom.

Bitfinex klame o svojich číslach

Na Bitfinexe sa zobchodovalo 4,28 mil. BTC za posledných šesť mesiacov. Za predpokladu 0.2% zisku z každej transakcie (ponúkajú tiež affiliate programy a niektorí market makeri obchodujú bez poplatkov) možno odhadovať príjem na 8 560 BTC. Pri cene 400 USD za BTC tak ide o 3,42 mil. USD.

V Bitfinexe pracuje od 10 do 20 zamestnancov. Bitfinex chce nahovoriť komunite, že nemajú žiadny zisk. Alebo, že zamestnanci zarábajú v priemere 342-tisíc USD ročne (rátajúc s 20 zamestnancami). To je lepšie ako priemerný plat v Goldman Sachs.”

– Arthur Hayes

 

“In the last 6 months, 4.28 million Bitcoin were traded on Bitfinex (Bitcoinity). Assuming they net 0.20% per transaction (since they offer affiliate programs and some market makers trade for free) then we can estimate a top-line revenue of 8,560 XBT. At $400 per Bitcoin, that’s $3.42 million.

Bitfinex has between 10 to 20 staff. Bitfinex wants the community to believe that they earn no profit. Or that on average employees make $342,000 per year (assuming 20 employees). That’s a better average employee compensation than Goldman Sachs.”