Bitcoin Welcome, Credit Cards Not Accepted

Bitcoin welcome, credit cards not accepted here. Paying with Visa or Mastercard credit card is not free of charge. The companies charge fee for all processed transactions by card.

Service providers in Thailand usually offer different prices for credit card payment (cca 3 % higher) and other forms. This is the reason why more and more entrepreneurs and their customers will start to search for other solutions of how to avoid exploitation by card companies.

Bitcoin payment is fast, secure and… though not quite cheap nowadays. It is only the question of time however, when proper technological solution will get it’s own way as for example Lightning Network. There is also possibility some other cryptocurrency will break through as a suitable mean for small payments.

Bitcoin Welcome, Credit Cards Not Accepted

Bitcoin vítaný, bankové karty si niekam strčte

Bitcoin vítaný, zákaz bankových kariet. Platba platobnou kartou Visa alebo Mastercard nie je zadarmo. Tieto spoločnosti si účtujú poplatok za každú spracovanú transakciu kartou.

Prevádzkovatelia služieb v Thajsku bežne uvádzajú rôzne ceny pre platbu kartou (zhruba o 3 % vyššie) a iný spôsob. Čoraz viac ich, aj zákazníkov, začne hľadať iné riešenia ako sa vyhnúť zdieraniu kartových spoločností.

Platba bitcoinom je rýchla, bezpečná a… momentálne síce nie úplne lacná. Ale je iba otázkou času, kedy sa presadí vhodné technologické riešenie ako napríklad Ligtning Network.  Alebo to bude iná kryptomena vhodná na menšie platby.

Bitcoin vítaný, bankové karty si niekam strčte