Prečo centrálne banky neuspejú s ich digitálnymi menami

Veľmi trefná reakcia na prezentáciu Adama Ludwina zo spoločnosti Chain na stretnutí asi stovky centrálnych bankárov a regulátorov, usporiadanom americkým FEDom. Dovolíme si preložiť podstatné pasáže tohto skvostného textu:

 

Nemôžete mať Blockchain bez Bitcoinu. Ľudia snažiaci sa ich oddeliť sú nevyhnutne predajcami softvéru, ktorí sa zúfalo pokúšajú predať svoje služby, snažiac sa oddeliť neoddeliteľné, pretože nevedia prísť s biznis modelmi interagujúcimi priamo s Bitcoinom.

 

Odteraz už nikto nebude môcť klamať o Bitcoine v žiadnej váženej publikácii. Rovnaký softvér, aký sa “Blockchain, nie Bitcoin” predajcovia snažia predať, poháňa Bitcoin. Ak jedno funguje, potom musí fungovať aj druhé. Každopádne, “Centrálna banka povedala, že funguje.”

 

“Blockchain, nie Bitcoin” ľudia vytvárajú rovnako bezcenný medzičlánok na ceste k úplnej akceptácii internetu ako predajcovia Intranetu v 90-tych rokoch.

 

V bitcoinovom svete nie je miesto pre centrálnu banku. Bitcoin bol navrhnutý, aby ich zničil. Toto je skutočný dôvod, prečo tieto inštitúcie testujú nové siete.

 

Porazenými v hudobnom a filmovom priemysle sú spoločnosti, ktoré kedysi predávali fyzické produkty, obsahujúce ich duševné vlastníctvo. Teraz, keď sú hudba a filmy dematerializované, porazenými sú hudobné a filmové spoločnosti a víťazmi ľudia. To isté sa stane pri dematerializovaní peňazí. Centrálne banky a štát budú na strane porazených, ľudia na strane víťazov, pretože sa presunú k súkromným peniazom ako je Bitcoin, čím sa úplne vykašlú na podvodné meny centrálnych bánk.

 

Bitcoin nie sú peniaze. Jeho funkcia a používanie by nemali byť predmetom žiadneho zákona pokrývajúceho peniaze. V ničom sa nelíši od akéhokoľvek iného softvéru, ktorý sa v súčasnosti používa. Bitcoin je digitálny systém na posielanie správ, spoliehajúci sa na kryptografiu a nie dôveryhodných sprostredkovateľov. Je to systém na posielanie správ, nič viac. Môže sa používať na posielanie akéhokoľvek druhu správy, no je najlepší v simulovaní peňazí. Toto je tá pravda.

 

Cieľom blockchain spoločností je predávať ich softvér počítačovým analfabetom. Ich cieľom nie je vyššia efektivita, transparentnosť alebo integrita. Všetky tieto veci ponúka Bitcoin a sú negované zavedením súkromných databáz s obmedzeným prístupom.

 

10006147524_a25e685bd0_z

 

FedCoin nebude globálne akceptovateľný z niekoľkých dôvodov. Po prvé, bude technicky nižšej kvality z hľadiska monetárnej teórie aj súkromia. Po druhé, bude mať na sebe škvrnu vlády USA, čím bude ťažko prijateľný pre mnohé krajiny sveta. Iba Bitcoin, neutrálna, technicky nadradená, apolitická, globálna kryptomena bude univerzálne akceptovateľná. Je politicky neutrálny, etický, nepoškvrnený, spoľahlivý, zameniteľný a najbezpečnejší. Nemožno ho anulovať, zamietnuť, zmeniť, obmedziť a čoskoro ani špehovať. Bitcoin rešpektuje vaše ľudské práva. To je niečo, čo Federálny rezervný systém a centrálne banky nemôžu nikdy ponúknuť, pretože sú pevne späté s Keynesom. Detinským “na budúcnosti nezáleží” ničiteľom bohatstva a jeho preukázateľne mylnou ekonomickou teóriou.

 

Fiat dolár, vychádzajúci z tejto krabice dôvery, samozrejme nebude obmedzený v počte, ale bude predstavovať podvodnú digitálnu menu riadenú keynesiánstvom, ktorej parametre ostanú tajné a ktorej fungovanie bude ukryté na súkromných serveroch.

 

Digitálne meny centrálnych bánk nie sú “lepším modelom”, sú katastrofou. Veď sa spýtajte kanadskej Royal Bank na ich dopredu zatratený a neúspešný projekt Mint Chip.

 

Ľudia sa pýtajú nesprávne otázky o Bitcoine. Jednou z nich je “Akú úlohu by sme (štát) mali hrať v nastupujúcej digitálnej ekonómii?” Odpoveď je, že vy nehráte žiadnu rolu. Nie ste nič viac ako účastníci siete, prinajlepšom. Budete tolerovaní iba v prípade, že poskytnete užitočnú službu. Akákoľvek činnosť, ktorú podniknete proti Bitcoinu, bude zamietnutá užívateľmi siete. Vašou jedinou možnosťou je kultivovaná kapitulácia a založenie ťažiarskej farmy.

 

Ckm4eaZXAAASzVz

Môžete spustiť a prevádzkovať sieť, ale bude bezcenná, pretože to nie je Bitcoin. Môžete v nej vydať aktíva, ovládať, kto bude mať prístup, spísať vlastné pravidlá, vytvoriť produkty a služby bežiace na vašej sieti, ale nikdy to nebude Bitcoin. Nikdy to nebude mať komerčné výhody alebo efekty z globálnej bitcoinovej siete a vždy bude existovať lepší konkurent v Bitcoin sieti, ponúkajúci produkty bez obťažovania alebo narušovania súkromia užívateľov.

 

Digitálna mena centrálnej banky nikdy nenahradí Bitcoin, nikdy nebude schopná medzinárodného vysporiadania a systém bude fungovať bez protistrán. Politici budú nadbytoční. Ich prostriedky, ktorými môžu ovplyvniť likviditu, budú natrvalo zamietnuté. Toto je skutočná tvár budúcnosti, ktorá uprene hľadí do tváre centrálnych bankárov. Absolútne zničenie a vymazanie z povrchu zemského.

 

Imaginárne “blockchain siete” nepovedú k bezpečnejšiemu a lepšiemu platobnému systému. Ten systém už existuje a má za sebou sedem rokov neprerušenej a dokonalej prevádzky: Bitcoin. Altcoiny centrálnych bánk nebudú základom globálneho systému. Ich podvodná podstata sa ukáže. Rýchlosť inovácií v Bitcoine predbehne každú ponuku centrálnej banky a predajcovia spoliehajúci sa na softvér Bitcoin Core, ktorí môžu byť etatistami, nebudú schopní ovládať nové pridávané vlastnosti. Bitcoin bol vyvinutý pre ľudí na celom svete, nie pre prospech centrálnych bánk.

27260887522_1177fdf4a7_z

 

Tak ako sa navždy zmenilo telefonovanie, fotografovanie alebo šírenie správ, peniaze sú posledným dielom skladačky, ktorý bolo najťažšie vyriešiť. Stalo sa a neexistuje dôvod, prečo by sa štát mal do toho zapojiť, rovnako ako sa nezapojil do prechodu z celulózového filmu vyrábaného Kodakom na digitálne fotoaparáty. Bitcoin nie je rozdielny od digitálnych fotografií. Je to iba ďalšia dátová služba. A štát nemá žiadne špeciálne privilégium alebo právo riadiť ju.

 

Trh odmietne vašu ponuku FedCoinu. Neexistuje spôsob, akým by ste boli schopní zastaviť Bitcoin. Bitcoin bude nakoniec dominovať. Budete sa ponúkať ako konzultanti, strážcovia, ručitelia a arbitri. Odpoveď na všetky vaše ponuky bude: “Nie, ďakujem.”

Bitcoin – nový investičný nástroj (2.) S Bitcoinon sa špekuluje menej ako s fiat menami

2. Politicko-ekonomický profil

investičného aktíva je podmienený tým, od čoho je odvodená jeho hodnota, aký je systém jeho spravovania a načo, ako a kým sa používa. Bitcoin sa líši od ostatných aktív v každej z týchto oblastí.

 

Celkový počet bitcoinov je ohraničený matematickým algoritmom a dosiahne 21 miliónov do roku 2140, pričom novovyťažené množstvo má klesajúcu tendenciu.

 

Screenshot - 06.06.2016 - 11:34:58

 

To je v úplnom protiklade k štátnym fiat menám, ktorých zásoba sa neustále zvyšuje. Inflačným charakterom (1 – 2% ročne) sa pritom vyznačuje aj zlato.

 

Screenshot - 06.06.2016 - 11:35:51

Na ilustráciu spôsobov používania bitcoinu štúdia zvolila indikátor podielu obchodovaných objemov k objemu transakcií a ich porovnanie s fiat menami. Ako už bolo spomenuté v prvej časti, v súčasnosti zobchodovaný objem dosahuje zhruba miliardu dolárov denne. Objem transakcií má tiež rastúci trend a pohybuje sa okolo 100 – 150 mil. dolárov za deň.

 

Z porovnania týchto indikátorov na globálnej úrovni vyplýva, že použitie bitcoinu ako investičného nástroja rastie rýchlejšie ako jeho využívanie pri transakciách. Významný posun týmto smerom nastal koncom roku 2015.

 

Mnohí už dlho upozorňujú na používanie bitcoinu ako špekulatívneho nástroja. No pri porovnaní s fiat menami je očividná užšia rovnováha medzi špekulatívnym obchodovaním a vykonávaním transakcií. “To znamená, že ak ľudia používajú bitcoin, v porovnaní s fiat menami je pravdepodobnejšie, že ním prevádzajú hodnotu za tovary a služby, než že s ním špekulujú.” ARK Invest a Coinbase považujú rastúce obchodované objemy za zdravý krok smerom ku klesajúcej volatilite, čo by malo byť ďalším katalyzátorom pre objem transakcií.

 

Screenshot - 04.06.2016 - 10:36:11

 

Stabilný pomer objemu obchodov ku transakciám (pri abstrahovaní od čínskych objemov) naznačuje, že špekulovanie s bitcoinom rastie podobným tempom ako jeho používanie pri výmene tovarov a služieb.

 

Screenshot - 04.06.2016 - 10:39:08

 

 

Množstvo ľudí, používajúcich bitcoin na transakcie, bude rásť s tým, ako budú pribúdať inovatívne spôsoby jeho využitia v praxi. Tieto spôsoby sú založené na Bitcoin blockchain technológii, ktorá umožňuje transfer nehnuteľností, cenných papierov, áut, decentralizované financovanie a ďalšie využitie cez smart kontrakty. “Tieto aplikácie jasne oddeľujú bitcoin od všetkých ostatných typov aktív”.

Európski regulátori chcú šliapnuť na bitcoin opatrne

Svetoví politici a byrokrati mali plné ruky práce s digitálnymi menami v ostatných dňoch. Najskôr Medzinárodný menový fond zverejnil minulý týždeň papier s názvom “Virtual Currencies and Beyond” v pondelok zasadal Výbor Európskeho parlamentu pre ekonomické a monetárne záležitosti a téma sa týkala toho istého – “virtuálnych” mien (slovo virtuálne používajú schválne, pretože znie oveľa menej dôveryhodnejšie ako digitálne alebo krypto). So svojimi príspevkami točiacimi sa najmä okolo regulácie vystúpili zástupcovia EP, EK, OECD, akademickej sféry a združenia a spoločnosti pôsobiace v tejto oblasti, pričom iba poslední menovaní mali naozaj vedomosti o bitcoine.

Celkový tón jednotlivých príspevkov sa niesol v znamení nevedomosti, útržkovitých informácií papagájujúcich hrozby zločinu až po fundované a reálne informácie v poradí byrokrati – akadémia – združenia a firmy.

“Virtuálne meny v skutočnosti nechránia spotrebiteľa a tiež existujú riziká pokiaľ ide o stabilitu platforiem, cenovú volatilitu a tradičné kybernetické hrozby ako krádeže, hakerské útoky a straty. Všetky tieto riziká treba riešiť a my ako regulátori budeme sledovať ako sa vyvíjajú,” Olivier Salles z Európskej komisie nenecháva nikoho z prítomných na pochybách, akú agendu chce riešiť.

8690039773_a05a3b0f22_o

Zástupca OECD prirovnal digitálne meny ako uchovávateľa hodnoty k vernostným programom leteckých spoločností. “Existencia neštátneho uchovávateľa hodnoty nie je nič nové. Jedným z najnovších je ‘Frequent Flyer Miles’, no je mnoho ďalších príkladov. Jeden z podstatných rozdielov medzi FFM a virtuálnymi menami (VM)je ľahkosť s akou možno VM premeniť naspäť na zákonné platidlo, hlavne ale nielen prostredníctvom zmenární a obchodných platforiem. Iné spôsoby takejto konverzie môžu vzniknúť v budúcnosti, no nevieme v súčasnosti povedať, ktoré to budú. VM predstavujú alternatívu voči hotovosti a iným štátom vydávaným menám a ich celková hodnota je podstatne menšia.”

 

Ďalej tiež zdôraznil prínos VM pokiaľ ide o nízke transakčné náklady a okamžité platby. “Je dôležité, aby štáty a zákonodarcovia umožnili také meny, no spôsobom, ktorý by dodal dôveru a životaschopnosť do budúcnosti, bez preferovania jednej meny voči inej.” Taktiež poukázal na skutočnosť, že “hotovosť je oveľa viac anonymnejším prostriedkom pri prenose hodnoty a VM sú verejné, čo umožňuje ich transakčnú analýzu. Ak vynucovatelia zákonov identifikujú adresu a účastníka transakcie, majú účinný mechanizmus na sledovanie celej reťaze prenosu hodnoty. Takže argumenty proti používaniu VM sú podstatne slabšie ako argumenty proti hotovosti.”

 

Podľa Primavery De Filippi z Národného centra pre vedecký výskum na Univerzite v Paríži “skutočnou výzvou je prísť na to ako možno regulovať spôsobom, ktorý sa nedotkne prínosov pre spotrebiteľa. Blockchain môže znížiť náklady na zosúladenie s reguláciami vďaka špecifickým vlastnostiam ako multisignature a iným technickým mechanizmom ako napríklad proof of solvency. Blockchain možno v tomto zmysle považovať za regulačnú technológiu. Jedným z hlavných prínosov blockchain pre reguláciu je, že rieši problém ‘kto dozerá na dozorcu’, čo je bežný problém fiduciárnych inštitúcií.”

 

Jeremy Millar, partner spoločnosti Magister Advisors okrem iného vysvetľoval, prečo je sieť digitálnych mien sledovaná oveľa pozornejšie ako banky monitorujú hotovostné depozity. “Počiatočná interakcia bitcoinu s regulovaným fiat finančným systémom nastala v momente, keď sa prvé bitcoin spoločnosti snažili otvoriť účty v komerčných bankách ako inštitúcie prevádzajúce peniaze. Mnohé banky odmietli kvôli nutnosti plnenia vlastných KYC a AML nariadení. Výsledkom toho bolo, že vo veľkých spoločnostiach dnes nájdete aj 40% personálu zabezpečujúceho súlad s reguláciami.” Zaujímavejším bol vznik softvérových produktov, ktoré skúmajú podozrivú aktivitu bitcoinovej blockchain a monitorujú nedovolené transakcie na ‘temnom internete’. To je ďaleko viac ako sú možnosti bánk dnes monitorovať hotovostné depozity.”

 

Thaer Sabri, riaditeľ Asociácie elektronických peňazí na príklade kenskej spoločnosti M-pesa ilustroval, ako žiadna alebo mierna regulácia môže pomôcť firmám. “Určite ste už počuli o M-pesa, ktorá je veľmi úspešná v Keni. Úspech tejto firmy bolo veľmi ťažké napodobniť, preto teraz nepočujete o jej nasledovníkovi alebo väčšom konkurentovi. V počiatočnom štádiu neexistovala žiadna regulácia, firma prosperovala v prostredí nízkej regulácie a väčšia prišla až neskôr. Tým nechcem povedať, že regulácia nemá opodstatnenie, má. Iba sa musí pripraviť citlivo vzhľadom na vývoj biznis modelu a trhu.”

 

Siân Jones, zakladateľka Európskeho fóra pre digitálnu menu a blockchain technológiu, sa zamerala na vyvracanie mýtu o používaní digitálnych mien na účely prania peňazí. “Tieto vyhlásenia sú hrubo zveličované a neopodstatnené. Schopnosť sledovať minulé transakcie robí kryptomeny výsostne nevhodné na túto aktivitu. Najlepšie odhady globálneho prania peňazí podľa FATF sú na úrovni 1,6 bilióna USD alebo 0,7 % celosvetového HDP v roku 2009. Porovnajte toto číslo s celkovou dolárovou hodnotou kryptomien na úrovni 7 miliárd USD.

Podrobná analýza bitcoinovej blockchain nám umožňuje vyvodzovať, že virtuálne meny tvoria niečo menej ako 1/100 000 % celkového objemu prania peňazí. Podľa nedávnej správy Europolu falošné 500-eurové bankovky tvoria 30% z 1 bilióna eur bankoviek v obehu aj napriek tomu, že sa bežne nepoužívajú na platenie. Nie je preto pritiahnuté za vlasy konštatovanie, že euro je najmenej 92 krát viac pravdepodobnejšie používané pri praní peňazí ako virtuálne meny.”

 

Toto odznelo v jednotlivých príspevkoch rečníkov, nasledovala diskusia s europoslancami, kde síce mohlo zaznieť veľa vtipno-tragi-komického, no táto časť už nebola našim predmetom záujmu. Ešte treba dodať, že závery z tejto debaty nie sú nijakým spôsobom určujúce a neznamenajú, že EÚ víta kryptomeny s otvorenou náručou. Keďže sa pripravuje nová finančno-regulačná legislatíva v dôsledku útokov v Paríži, možno očakávať ďalšie pokusy o spútanie digitálnych mien. Všetci však vieme, že nakoniec skončia rovnako ako tie doterajšie.

 

Foto- Flickr

European Regulators Want to Tread on Bitcoin Gently

World politicians and bureaucrats have been busy with digital currencies again these days. The IMF have published their communication note on virtual currencies “Virtual Currencies and Beyond” last week, the European Parliament’s Committee on Economic and Monetary Affairs held public hearing on virtual currencies yesterday with the participation of representatives of the OECD, EC, academia and a digital money groups.

 

Generally the tone of their contributions was quite unaware up to welcoming though institution representatives only repeated many times used mantras on criminal risks.

 

“Virtual currencies (VC) don’t really protect consumer and there are also some risks in term of platforms stability, price volatility and a classical cyber threats like thefts, hacking, loss. All those risks will have to be addressed. As a regulators we are going to watch these developments,” Olivier Salles of the European Commission reiterated.

 

The representative of the OECD compared digital currencies as a store of value to frequent flyer programs. “The existence of non-governmental store of value is nothing new. One of the most recent is the frequent flyer miles (FFM) but there are many other examples as well. One major difference between FFM and VC is the ease with which VC can be transformed back into legal tender currency, mainly but not exclusively through exchanges and trading platforms. There could be other ways of making such a conversion in the future but it’s hard for us to tell exactly what they would be. VC provide an alternative to cash and other nationally issued currencies and they are certainly smaller in total value.”

He further stressed out the beneficial role of VC in transactions because of low costs and instant delivery. “It’s important for governments and legislators to enable such currencies, but in a way that would instill confidence and future viability without expressing a preference for one over another.” He also pointed out the fact that “cash is a much more anonymous mean in transferring value and the VC are public and that allows tremendous amount of transaction analysis. If the address and transactor are in some way identified by law enforcers they have a powerful mechanism to track an entire chains of value transfer. So the arguments used against the VC may be much weaker than the arguments against the use of cash.”

 

8690039773_a05a3b0f22_o

 

According to Primavera De Filippi of the National Centre for Science Research at Paris University, “the real challenge is to figure out how we can regulate in the way that does not impinge the consumer benefits that blockchain technology can provide. Blockchain can bring down the cost of regulatory compliance thanks to specific features such as multi-signatures and other technical mechanisms as for example proof of solvency. In this sense blockchain technology can be regarded as a kind of regulatory technology. One of the key benefits of blockchain to regulation is that it solves the problem of who watches a watcher, which is a common problem in fiduciary institutions.”

 

Jeremy Millar, a partner with Magister Advisors also tried to explain how digital currency system is self-regulating. “The initial interaction of Bitcoin with the regulated, fiat financial system occurred when an early bitcoin companies attempted to open commercial bank accounts as money transfer agents. Many banks refused, concerned with fulfilling their own KYC and AML requirements. As a result, in large companies today you will find up to 40% of the staff working in compliance. More interesting has been the birth of software products that apply machine learning to inspect the Bitcoin blockchain for suspicious activity and monitoring the dark web for illicit transactions. This is far beyond the capabilities of banks today to monitor cash deposits.”

 

Thaer Sabri, CEO of Electronic Money Association gave an example of how no or mild regulation can help businesses. “You have all heard about M-pesa, which is very successful in Kenya. Its success was extremely difficult to replicate, that’s why you don’t hear about next M-pesa. There was no regulation in the earlier stage and M-pesa prospered in very low regulatory environment and regulation came there very late. That’s not to say that regulation doesn’t have a role, it does. It just needs to be sensitive to the evolution of business model and market place.”
Siân Jones, a founder of European Digital Currency and Blockchain Technology Forum (EDCAB) focused on disproving the myth about digital currencies being used for money laundering. “The statements that digital currencies are mostly used to launder money are grossly overstated and unsubstantiated. The ability to trace past transactions render cryptocurrencies highly unsuitable for money laundering. The best estimates of global money laundering according to the FATF are around 1.6 trillion USD or 2.7% of global GDP in 2009. Compare this figure with the total dollar value of cryptocurrencies at around 7 billion USD.

Detailed analysis of bitcoin blockchain allows us to deduce that virtual currencies account for something considerably less than 1/100 000 of 1% of global money laundering. According to a recent Europol report 500 euro notes account for 30 % of 1 trillion euros of banknotes in circulation despite not being a common means of payment. It would not take much to conclude that the euro is at least 92 times more likely to be used in money laundering than virtual currencies.”

 

Photo: Flickr

Súčasný finančný systém je 100% pyramídová hra

Simon Dixon z BnkToTheFuture.com hovorí o budúcnosti kapitálových trhov. V úvode sa zameriava na to, ako funguje finančný trh v súčasnosti a v čom je bitcoin iný.

 

“Peniaze uložené v banke nie sú v skutočnosti vaše. Ak sa spýtate ľudí na Cypre, povedia vám, že banka môže zmeniť status tých peňazí kedykoľvek. A sú to ich peniaze v súlade so zákonom. Naopak, s bitcoinom vlastníte svoje peniaze. V telefóne, ipade, hard-disku, studenej peňaženke, niektoré sú dokonca, ironicky, uložené aj v banke. Takže vy ste majiteľom svojich peňazí. A to je základný problém v krízach, ktoré sme videli. Pretože štát garantuje peniaze, tieto sa môžu rýchlo zmeniť na peniaze náležiace bankám.

Ak sa banky legálne zmocnia vašich peňazí, minú ich podľa vlastnej chute. A spôsob, akým ich minú, má vplyv na vás a ekonomiku. Zvyčajne banky idú po najmenej rizikových a najvýnosnejších druhoch aktív. Historicky banky boli najviac zainteresované na trhu s hypotékami. A to spôsobovalo rast trhu s nehnuteľnosťami. Pretože každý špekuluje na budúci rast cien. Pretože banky zoberú vaše peniaze a vytvoria hypotekárne úvery. A tiež ich používajú na finančné špekulácie, teda robia s nimi veľmi rizikové operácie.

Blockchain sa zjavil, lebo všetky banky ho chcú odrazu zaviesť. Blythe Masters vraj zachraňuje bitcoin, lebo dáva kredibilitu blockchainu. Ako keby od pečiatky osoby, ktorá vymyslela CDS, teda jeden z najkorupčnejších finančných nástrojov, závisela dôveryhodnosť bitcoinu. Teda hlavný problém ľudí, ktorí tvrdia, ze všetko je o blockchaine nie bitcoine, je to, že sa snažia znovu pretvoriť bankovníctvo využitím blockchainu. Teda v podstate banky budú môcť páchať to isté, čo doteraz, iba lacnejšie. Táto úspora nákladov však nebude prenesená na klientov, a to je jeden z dôvodov, prečo má bitcoin význam. Pretože bitcoin je ten najlepší blockchain. Rieši problém, o ktorom hovorime. Blockchain bude iba lacnejším nástrojom, cez ktorý budú môcť banky páchať viac zločinu a neudržateľné praktiky.

S bitcoin P2P platbami míňate vlastné peniaze. Ale je to zároveň výzva – potrebujete bezpečnosť, naučiť sa ako funguje, ako sa starať o vlastné peniaze. Ak ich dáte banke a tá je ich zákonným držiteľom, zabezpečuje ich bezpečnosť za vás. S bitcoinom môžete ísť do akejkoľvek časti sveta a stále sú to neutrálne peniaze. Neutrálne znamená, že nezáleží na tom, či ste zo Severnej Kórei, USA alebo Indie. Nezáleží na vašom pohlaví, či na aký účel ich používate. Cirkulujú po svete takmer úplne slobodne, bez nejakých problémov. To znamená, ze môžem poslať časť rupie alebo niekoľko miliónovú transakciu za v podstate rovnaké minimálne náklady.

Ďalšou vecou, ktorá je neudržateľná na bankovníctve je monetárna politika. Možno neviete, ale 97% z každého existujúceho centu je v skutočnosti vytvorených bankou. Teda tí, ktorí vravia, že štat/vláda tlačí príliš veľa peňazí, to je iba veľmi malá zanedbateľná časť celkovej peňažnej ponuky. Oveľa viac peňazí sa tvorí, ak uložíte peniaze do banky a tá ich môže vytvoriť schválením nového úveru. Takže v podstate štát outsorcoval schopnosť vyrábať peniaze na komerčné banky. Preto v momente, keď alokujú úvery, vtedy nové peniaze vstupujú do systému. Preto keď chcete nepretržite stimulovať ekonomiku, ako to vláda tvrdí, v skutočnosti žiadajú banky “Prosím, poskytujte úvery, zadĺžte ešte viac naše firmy a spotrebiteľov, aby rástli ceny. A keď toto skončí, prídeme s kvantitatívnym uvoľňovaním a umožníme bankám poskytnúť úvery korporáciám na spätné odkúpenie ich akcií, dlhopisov.” Takže je to úplne neudržateľný systém.

Keď svet objavil bitcoin, každý hovoril iba o tom, že to môže byť pyramídová hra. Pritom tradičný finančný systém je práve takouto 100 % pyramídovou hrou. Pretože sa spolieha na vytváranie stále väčšieho objemu úverov na vyplácanie starších úverov. To je predsa základná definícia pyramídovej hry. A preto sa úroveň dlhu stále zvyšuje.

S bitcoinom je monetárna politika ohraničená. Môžem vám už teraz prezradiť, aká bude peňažná ponuka o 5 alebo 10 rokov. Pretože je riadená matematickým algoritmom. A kontrolovaná stovkami tisíc počítačov na celom svete. Bez centrálneho bodu, ktorý môže byť napadnutý. Je to jeden z najdokonalejších systémov, pri ktorom sa netreba spoliehať na dôveru, čestnosť, ako to je v súčasnom tradičnom systéme, kde štáty prestimulovávajú peňažnú ponuku. A spoliehajú sa na banky, že vytvoria dlhy a zdvihnú trhy nahor.”