Kam až sa môže cena Bitcoinu vyšplhať?

Predpovedanie ceny považujeme stále skôr za disciplínu na pomedzí umenia, geometrie a šarlatánstva. Na tejto stránke sa však zaoberáme najmä špekulatívnym obchodovaním a investovaním. A úspešné špekulovanie musí vychádzať z dobrej analýzy vývoja, čítania trhu, určenia dôležitých úrovní a trendu.

Širší pohľad na graf naznačuje, že po prekonaní magickej hranice 1000 Usd za Bitcoin, je jediným záchytným bodom v týchto výškach historické maximum 1163 (Bitstamp). Po jeho očakávanom prekonaní sa dostávame na doteraz neprebádané územie, kde obloha je jediným obmedzením.

Screenshot_2017-01-01_22-09-50

Alebo nie tak celkom. Prekonaním historického maxima sa trh už aj z veľkého technického pohľadu dostane opäť po vyše troch rokoch do rastúceho trendu. Pritom tu platí také pravidlo, že ďalší rast môže pokračovať až do výšky (hĺbky) predchádzajúcej korekcie (zhruba -1000 Usd).

Ak teda k 1163 pripočítame 1000, dostávame sa na číslo zhruba okolo 2160 Usd. Je isté, že cena vystúpa takto vysoko? Nie. Rovnako nie je isté, či vôbec prekoná 1163. V oboch prípadoch je to iba pravdepodobné. Dosiahne cena historické maximum ešte tento mesiac? Alebo až o dva, či tri? Budeme nad 2100 do mája alebo v decembri, prípadne až budúci rok? Porastie cena ešte vyššie? Nevieme.

Určovanie presných časových a cenových úrovní prenecháme šarlatánom. Isté je jedno. Bitcoin sa po troch rokoch fázy konsolidácie ceny, v ktorej sa za istých okolností dá aj špekulatívne predávať, dostáva do rastového módu. V tomto sa iba nakupuje až po dosiahnutie cieľovej úrovne.

Každá korekcia pri okrúhlych číslach alebo vyvolaná panikou medzi nováčikmi, bude využívaná na prikupovanie. A Bitcoinpit vás na tieto príležitosti upozorní, rovnako ako tomu bolo v prípade najdôležitejšieho obchodu ostatných troch rokov (signál na nákup na 781 USD so závratným pomerom potenciálneho zisku a rizika), či pár krát za rok sa opakujúcej príležitosti na nákup (cena BTC/USD v čase uverejneného avíza bola 635, momentálne +57 %).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *