Žiadny Brexit, v hre je príliš veľa

1, Výsledky referenda nie sú záväzné, iba odporúčajúce a nevyplýva z nich žiadne legislatívne konanie. Parlament môže kľudne toto odporúčanie ignorovať.

 

2, Ak by aj prišlo k oficiálnemu odchodu, ako by vlastne nastal? Vystihol to člen britského parlamentu: “Prijali by sme mandát ľudí na opustenie EU. Ale všetko potom je negociovateľné a Parlament by v tom mal slovo. Podmienky za akých vystúpime sú plne v kompetencii mňa ako člena parlamentu.” Debaty a procedúry v parlamente sa môžu vliecť roky a uviaznuť na mŕtvom bode v prípade tém ako napríklad imigrácia.

Brexit tak ostáva záležitosťou politiky, nie práva. Teda pokiaľ nebude uplatnený článok 50 Lisabonskej zmluvy o odchode z EÚ.

 

3, Skôr, ako by sa pristúpilo k článku 50, môže EÚ navrhnúť výhodný “obchod” Británii, napríklad zmenu rybolovných kvót alebo iný druh protislužby, ktorý by umlčal zástancov exitu bez politickej samovraždy.

 

27763165451_2f4357670c_c

 

4, Výsledok referenda záleží aj na “správnom” sčítavaní hlasov.

 

5, Skúsenosti z doterajších národných referend, týkajúcich sa samotnej existencie EÚ vravia, že aj keď náhodou ľudia zahlasujú proti, nič to neznamená.

 

6, Ide o veľa. Euro establišment (vrátane toho britského) to vie a spraví všetko pre to, aby rúcajúci sa domček z kariet udržal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *