Bitcoin buď okamžite zavrhnete alebo si obľúbite

“Už ste niekedy narazili na niečo, čo je tak dômyselne navrhnuté, tak hlboko jedinečné, a vyznačuje sa tak polarizujúcim konceptom, že keď ľudia počujú o tom prvý krát, buď to zavrhnú ako niečo čo nikdy nemôže fungovať, alebo si okamžite uvedomia toho obrovský potenciál? Bitcoin spustí vo vás jednu z týchto reakcií.”

“Have you ever encountered something that is so cleverly designed, so profoundly unique, and such a polarizing concept, that when people first hear about it, they either dismiss it as something that could never work, or instantly grasp its immense potential? Bitcoin will trigger one of these reactions in you.”

Marc Bevand (mrb)

Bitcoin buď okamžite zavrhnete, alebo si obľúbite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *