Bitcoin Trading 8/17

Nový týždeň znamená novú príležitosť na krátkodobé špekulatívne obchody s kurzom Bitcoinu voči doláru. Uplynulé dni sa objavil riskantný predajný aj nákupný signál, pričom pri dlhej pozícii bola zasiahnutá druhá zisková úroveň a iba o pár dolárov minutá veľkoryso nastavená maximálna.

Trh je podľa grafu stále v rastúcom trende.  Aj keď posledné dva dni akoby cena oddychovala a pripravovala sa na ďalšiu fázu výstupu.

Buy(Bitfinex): 1067              SL: 1045              PT: 1089; 1111; 1133

[gourl-lock img=”image1.jpg”]

Bitcoin Trading 7/17

Nový týždeň znamená novú príležitosť na krátkodobé špekulatívne obchody s kurzom Bitcoinu voči doláru. Uplynulé dni sme iba nakupovali a po pomerne hektickom vývoji bola zasiahnutá prvá zisková úroveň.

Súčasná situácia je pomerne nejasná, keď sa trh spamätáva z ďalšieho násilného poklesu spôsobeného čínskou centrálnou bankou. Má však bližšie k obnoveniu rastového trendu.

Na to potrebuje cena prekonať úroveň 1006 Usd (Bitfinex). Smerom nadol je zatiaľ pevný suport okolo 930-940. Tento týždeň by som bol však veľmi obozretný a prípadnú pozíciu otváral s menším rizikom ako obyčajne.

Buy: 1006          SL: 992                       PT:  1020; 1032;   1075

Sell (iba pre odvážnych):        pod nedeľným minimom        SL: 1006          PT: 978; 964

[gourl-lock img=”image1.jpg”]

Bitcoin Trading 6/17

Nový týždeň znamená novú príležitosť na krátkodobé špekulatívne obchody. Uplynulé dni sme chceli predávať aj nakupovať, pričom iba druhá možnosť skončila ziskom.

Vstupovať iba do dlhej pozície budeme aj nasledujúci týždeň, keďže po prerazení pásma rezistencie na 920 – 930 Usd sa trh prehupol opäť do rastového trendu. Pohľad na dlhodobý graf ukazuje, že po prekonaní dôležitej horizontálnej úrovne 995 Usd je smerom hore najbližšia bariéra tohtoročné, resp. historické maximum v zóne 1150 – 1163 Usd.

Kurz BTC/USD však má priestor aj na pokles. Pri pohľade na krátkodobejší graf je zjavný rastový kanál, z ktorého hornej hranice sa cena včera aj dnes odrazila mierne nadol. Potenciál na výpredaj je tu zhruba do 980-990, ak má ostať zachovaná zatiaľ neporušená rastová trendová línia.

Hoci cena môže ísť v najbližších dňoch ešte nižšie, zaujímať nás bude iba nákup.

Buy (Bitfinex): 1021         SL: 995 (resp. nedeľné minimum)      PT: 1071;  1109; 1147

 

Bitcoin Trading 5/17

Nový týždeň znamená novú príležitosť na krátkodobé špekulatívne obchody. Uplynulé dni sme čakali na nákupný signál, ktorý však neprišiel. Namiesto neho sa objavila možnosť predaja, avšak pomerne riskantná a avizovaná iba na facebooku, teda mimo hlavného týždenného plánu.

Pár BTC/USD sa v súčasnosti nachádza v konsolidačnej fáze, a to z dlhodobého aj krátkodobého hľadiska. To sa prejavuje i nižšou volatilitou ceny a teda v posledných dvoch týždňoch menej častými signálmi na kúpu, či predaj.

Ako sme už uviedli v minulotýždňovom pláne a aj v dlhodobejšom hodnotení, návrat do technicky krátkodobo rastového trendu bude potvrdený až pevným usadením sa ceny nad 930 Usd. K tomu zatiaľ neprišlo. Ako vidno aj z grafu, práve na tejto úrovni sa nachádza dôležitá horizontálna úroveň, momentálne teda zohrávajúca úlohu rezistentnej bariéry. Od nej sa už tri krát po každom ataku cena odrazila späť nadol.

Návrat do krátkodobo klesajúceho trendu však bude potvrdený až prienikom pod 880 Usd. Keďže trh je momentálne v konsolidačnej fáze a volatilita je nízka, otváranie krátkodobých špekulatívnych pozícií sa opäť stáva riskantnejším. Preto pri prípadnom vstupe do takéhoto obchodu tomu treba prispôsobiť veľkosť rizika.

Sell point: 910.50 (Bitfinex)       Stoploss: 923                Profit Take: 898; 885; 875

Buy point: 923.30                             SL: 910.70                     PT: 936; 949; 962

 

[gourl-lock img=”image1.jpg”]

Bitcoin Trading 4/17

Nový týždeň znamená novú príležitosť na krátkodobé špekulatívne obchody. Uplynulý týždeň sme chceli iba predávať, no cena nezostúpila na úroveň vhodnú k otvoreniu krátkej pozície.

Pár BTC/USD sa v súčasnosti nachádza z krátkodobého hľadiska v rastovom trende, ktorý však musí byť potvrdený pevným usadením sa nad 930. Preferovaným obchodom v najbližších dňoch bude teda nákup, a to nad cenou 940 Usd (Bitfinex). Stoploss umiestnime na 891, zisk budeme vyberať na 990-1000.