Bitcoin trading a kurz bitcoinu

Bitcoin Trading 5/17

Nový týždeň znamená novú príležitosť na krátkodobé špekulatívne obchody. Uplynulé dni sme čakali na nákupný signál, ktorý však neprišiel. Namiesto neho sa objavila možnosť predaja, avšak pomerne riskantná a avizovaná iba na facebooku, teda mimo hlavného týždenného plánu.

Pár BTC/USD sa v súčasnosti nachádza v konsolidačnej fáze, a to z dlhodobého aj krátkodobého hľadiska. To sa prejavuje i nižšou volatilitou ceny a teda v posledných dvoch týždňoch menej častými signálmi na kúpu, či predaj.

Ako sme už uviedli v minulotýždňovom pláne a aj v dlhodobejšom hodnotení, návrat do technicky krátkodobo rastového trendu bude potvrdený až pevným usadením sa ceny nad 930 Usd. K tomu zatiaľ neprišlo. Ako vidno aj z grafu, práve na tejto úrovni sa nachádza dôležitá horizontálna úroveň, momentálne teda zohrávajúca úlohu rezistentnej bariéry. Od nej sa už tri krát po každom ataku cena odrazila späť nadol.

Návrat do krátkodobo klesajúceho trendu však bude potvrdený až prienikom pod 880 Usd. Keďže trh je momentálne v konsolidačnej fáze a volatilita je nízka, otváranie krátkodobých špekulatívnych pozícií sa opäť stáva riskantnejším. Preto pri prípadnom vstupe do takéhoto obchodu tomu treba prispôsobiť veľkosť rizika.

Sell point: 910.50 (Bitfinex)       Stoploss: 923                Profit Take: 898; 885; 875

Buy point: 923.30                             SL: 910.70                     PT: 936; 949; 962

 

[gourl-lock img=”image1.jpg”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *