Bitcoin automat

Bitcoin automaty: čím menší prevádzkovateľ, tým rýchlejší koniec. Spravidla

Počet bitcoin automatov vo svete stúpa mesiac čo mesiac, rok za rokom. Nákup bitcoinu pri zachovaní značnej miery súkromia je a bude čoraz žiadanejší spôsob premeny nekonečného fiatu za limitované množstvo kryptomeny.

Aplikácia Coin ATM Radar, poskytujúca aktuálne informácie o všetkých kryptoautomatoch vo svete, zverejnila niektoré štatistické dáta o automatoch a ich prevádzkovateľoch od začiatku ich rozvoja v roku 2014.

Bitcoin pamätníci určite vedia, že jedno z vôbec prvých takýchto zariadení na svete bolo ešte v roku 2013 inštalované pri Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Fungujúci automat Môjbitcoin.sk nájdete v pasáži na Gorkého ulici stále aj dnes, samozrejme v podstatne modernejšom dizajne.

Dáta Coin ATM Radar ukazujú, že bitcoinmaty vo svete prevádzkovalo za uvedenú dobu celkovo 870 subjektov. Z toho 319 už nefunguje.


Graf: Počet kryptoautomatov prevádzkovaných jedným operátorom

Ako dlho vydržali na trhu a ako to súvisí s počtom automatov? Až 40 % prevádzkovateľov zatvorilo biznis v prípade, že ich portfólio tvorilo nie viac ako 10 kryptomatov. Priemerná dĺžka životnosti predstavuje zhruba rok a pol. Do tejto skupiny patrí väčšina majiteľov.

“Je to očakávaný postup, pretože mnohí prevádzkovatelia nedokážu zväčšovať biznis alebo sa rozhodnú predať zariadenia, či firmu väčšej spoločnosti. Na trhu už vidno trend centralizácie v ostatných dvoch až troch rokoch,” uvádza Coin ATM Radar.

S rastúcim počtom automatov sa znižuje pravdepodobnosť ukončenia biznisu. Pri počte 11-30 zariadení sa už miera prežitia posúva v priemere na 83 %. Z prevádzkovateľov s portfóliom vyše 100 kusov zatiaľ nevzdal podnikanie ani jeden. Kritickým obdobím pre nových prevádzkovateľov je 9. a 10. mesiac od štartu.

Je to však iba štatistika. Aj na Slovensku by sme našli prevádzkovateľov, ktorých bitcoin automat vydržal na mieste pár mesiacov. Na druhej strane existujú dlhoročné stálice s jedným alebo pár automatmi.

Zaujímavé, aj keď veľmi neprekvapujúce, sú aj čísla o pribúdaní nových prevádzkovateľov bitcoin automatov v jednotlivých rokoch. Počiatočnú prvú vlnu nadšenia v roku 2014 vystriedalo opadnutie záujmu v nasledujúcich dvoch rokoch. S opätovným rastom ceny bitcoinu a mániou v roku 2017 sa zvyšoval aj počet subjektov. Doterajším maximom bol rok 2018, kedy do tohto biznisu vstúpilo 281 nových podnikateľov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *