XTB ponúka obchodovanie s bitcoinom a ďalšími kryptomenami

Jedna z najväčších brokerských spoločností v Česku a na Slovensku X-Trade Brokers zaradila v týchto dňoch do ponuky CFD nástrojov aj kryptomeny. Traderi používajúci túto obchodnú platformu tak majú možnosť špekulovať na nárast alebo pokles Bitcoinu, Dashu, Litecoinu, Ripple a Etherea voči americkému doláru pri využití finančnej páky do výšky 1:10.

“Bitcoin je kryptomena vytvorená za účelom digitálnych platobných metód. Kryptomeny sú v posledných rokoch jedny z najväčších inovácií vo finančnom svete a medzi investormi si získali obrovskú popularitu v čele s Bitcoinom,  ktorého cena rástla za posledné dva roky raketovým tempom – takmer o 1116 %. Akciový index DAX získal pre porovnanie za tú istú dobu 16,49 % a zlato 7,57 %,” uvádza XTB.

XTB ponúka obchodovanie s bitcoinom

Činnosť pôvodom poľskej spoločnosti XTB reguluje na Slovensku Národná banka Slovenska.

Major Online Retailer Alza Accepts Bitcoin

Digital currency bitcoin continues to boom. The long-term and short-term growth of bitcoin price, which currently exceeds $ 2,000, attracts more and more attention not only of speculators. Merchants are also being added. A major online retailer Alza accepts bitcoin payments for its electronic products.

It is a big and important event after a long period of some stagnation in expanding the acceptance of the digital currency on the European continent. Alza is the largest internet electronics merchants in the Czech Republic and Slovakia. The online store also operates in Austria, Germany and the UK, therefore the news is practically of pan-European importance.

Major Online Retailer Alza Accepts Bitcoin

In addition to accepting bitcoin payments, Alza also installed bitcoin ATM machines from General Bytes in its showrooms in Prague and Bratislava. Customers and users of the digital currency have the opportunity to buy bitcoins for crowns or euros here, or sell bitcoin to euro or crowns. Alza uses the payment gateway of Bitcoinpay during the payment process.

According to Jan Sadílek, internet marketing director, Alza’s customers have been demanding bitcoin payments and the company considers bitcoin to be a progressive technology. Alza wants to come towards its potential and bring pragmatic benefits for its customers.

“It is an increasingly popular form of payment for goods and services. Customers have long been talking to us, but now with the rise in bitcoin’s value, interest has grown. That’s why we started thinking about its introduction,”explains J. Sadílek.

Bitcoin payments offer practical benefits for retailers and customers

He considers bitcoin payment speed as a major advantage for customers, that is comparable to the speed of other online payments along with its simplicity. Another reason for the popularity of cryptocurrency is the ability to pay online even if customer does not have a bank account or credit card. One of the benefits is also a lower price when buying goods and paying with bitcoin. This is especially true in times of growth of the bitcoin rate and depending on the time of its acquisition.
Bitcoin payment also brings many benefits to retailers. Above all, it is the impossibility of returning a payment for goods, as is the case with a payment card, which some fraudsters like to misuse. Another advantage is also the ability to immediately dispose of money after receiving them, or lower fees for transactions than for card payments.

Alza does not avoid other altcoins also and may consider accepting litecoin or ether in the future.

Internetový predajca Alza akceptuje bitcoin

Digitálna mena bitcoin pokračuje vo svojom rozmachu. Dlhodobý aj krátkodobý rast kurzu BTC, ktorý v súčasnosti už presahuje 2000 dolárov za bitcoin, priťahuje čoraz viac pozornosť nielen špekulantov. Pridávajú sa aj predajcovia tovaru a služieb. Významný internetový predajca Alza akceptuje bitcoin pri platbách za produkty.

Po dlhšom období akejsi stagnácie rozširovania akceptovania digitálnej meny na európskom kontinente ide veľkú a dôležitú udalosť. Alza patrí medzi najväčších internetových predajcov elektroniky v Česku aj na Slovensku. Keďže online obchod pôsobí aj v Rakúsku, Nemecku a Veľkej Británii, novinka má prakticky celoeurópsky význam.

Internetový predajca Alza akceptuje bitcoin

Okrem akceptovania bitcoin platieb Alza inštalovala vo svojich showroomoch v Prahe a Bratislave aj bitcoin automaty od spoločnosti General Bytes. V nich majú zákazníci a používatelia digitálnej meny možnosť kúpiť bitcoin za koruny alebo eurá, prípadne predať bitcoin za koruny a eurá. Alza bude pri platobnom procese používať platobnú bránu spoločnosti Bitcoinpay.

Alza už dávnejšie ponúka na predaj aj obľúbenú hardvérovú bitcoin peňaženku Trezor. Podľa vedúceho oddelenia internetového marketingu Jana Sadílka zákazníci Alzy žiadali zaviesť bitcoin platby a spoločnosť považuje bitcoin za progresívnu technológiu. Týmto chce ísť v ústrety jeho potenciálu a z neho prameniacich výhod pre zákazníkov.

“Ide o stále populárnejšiu formu platenia za tovar a služby. Zákazníci sa nám už dlho ozývali, ale teraz s rastom hodnoty bitcoinu sa záujem stupňoval. Preto sme začali uvažovaž o jeho zavedení,” približuje dôvody J. Sadílek.

Výhody platby bitcoinom pre predajcu aj zákazníka

Za hlavnú výhodu pri platbe bitcoinom pre zákazníkov považuje rýchlosť platby, ktorá je porovnateľná s rýchlosťou ostatných online platieb spolu s jej jednoduchosťou. Ďalším dôvodom popularity kryptomeny je možnosť platiť online a v prípade, že záujemca nedisponuje bankovým účtom alebo platobnou kartou. Jednou z výhod je aj nižššia cena pri nákupe tovaru a platbe bitcoinom. To platí najmä v časoch rastu kurzu bitcoinu a v závislosti od doby jeho získania.

Platba bitcoinom prináša veľa výhod aj predajcom. Predovšetkým je to nemožnosť vrátiť platbu za tovar ako je to pri platbe platobnou kartou, čo niektorí podvodníci radi využívajú. Výhodou je tiež možnosť okamžitého disponovania peniazmi po ich prijatí, či nižšie poplatky pri transakciách ako pri platbe kartou.

Alza sa nevyhýba ani iným kryptomenám a v budúcnosti môže zvažovať prijímanie litecoinu alebo etheru.

Signal, aplikácia pre bezpečné posielanie správ, akceptuje Bitcoin

Signal je momentálne asi najlepšia a najbezpečnejšia aplikácia pre posielanie textových správ (bezplatne) a telefonovanie. Celá komunikácia je šifrovaná, vrátane adresáru a na serveri služby neostávajú žiadne osobné údaje dostupné prevádzkovateľovi ani nikomu inému.

V dobe čoraz väčšieho zbierania osobných údajov technologickými spoločnosťami a štátneho špicľovania je táto aplikácia základom pre každého, kto si cení súkromie.

signal

Aplikáciu používa čoraz viac ľudí. Napríklad po víťazstve Trumpa v amerických prezidentských voľbách zaznamenal prevádzkovateľ vraj štvornásobný rast stiahnutí. Open source technológiu Signalu prebrali ďalšie aplikácie, ako WhatsApp, Facebook Messenger alebo Google.

Aplikáciu vyvíja Open Whisper Systems, nezisková organizácia závislá od darov. K doterajším možnostiam platby cez Paypal a kreditnej karte tak pribudla možnosť posielať peniaze kryptomenou. Signal a bitcoin sa jednoducho k sebe hodia.

Dobrý anjel pomáha už aj cez Bitcoin

Bitcoin nie je iba nástrojom pre špekulantov, či výhodným platidlom pre obchodníkov a ich zákazníkov. Jeho vlastnosti ho predurčujú pre stanovenie nového štandardu nielen v biznise, ale i charite.

 
Dobrý anjel, jedna z najväčších charitatívnych organizácii na Slovensku, začala akceptovať Bitcoin ako jednu z možností posielania darcovských príspevkov. Okrem najrozšírenejšej digitálnej meny možno ľudí v núdzi podporiť aj cez Litecoin a Worldcoin. Fungovanie platobnej brány a konverziu kryptomien na eurá zabezpečuje spoločnosť Cryptodiggers za symbolický poplatok.

Už niekoľko charitatívnych organizácií vo svete používa Bitcoin na zabezpečenie potravín, oblečenia a zdravotníckej pomoci všetkým, ktorí to potrebujú. Lokálne alebo globálne. Pre digitálne platidlo totiž hranice nejestvujú. Hoci tempo akceptácie zaostáva za svetom biznisu.

 

Screenshot - 11.07.2016 - 11:40:45

Dôvodov, prečo sa bitcoin presadzuje v charite pomalšie ako v komerčnej sfére môže byť niekoľko. Veľké organizácie používajú zavedené cesty financovania a vyžadujú veľké sumy príspevkov. Ich uvažovanie môže prebiehať zhruba spôsobom, že “načo pridávať bitcoin ako spôsob platby, keď príspevky v tejto forme budú aj tak zanedbateľné v porovnaní s fiatom. Navyše s tým budú iba starosti a kvôli pár drobným sa to neoplatí.” Veľa ľudí ešte stále nepozná bitcoin, vrátane správcov týchto inštitúcií. No a, samozrejme, netreba zabúdať na negatívny obraz, ktorý o mene a technológii vytvárajú masové médiá.

Rýchla realizácia transakcií umožňuje organizáciam získať a mať prístup k peniazom okamžite, čo je pri zabezpečovaní pomoci často najdôležitejší faktor. Tak isto sú transparentnejšie pri nakladaní s finančnými prostriedkami, či už v oblasti režijných výdavkov alebo konkrétnej pomoci. Darcovia a verejnosť môžu jednoducho sledovať všetky transakcie v reálnom čase a vidieť ako, na čo sa peniaze míňajú, uistiť sa, že dorazili do určeného cieľa alebo konkrétnemu človeku. Bitcoin umožňuje anonymné darcovstvo a v prípade potreby aj identifikovateľné, ak sa darca tak rozhodne.

 

Screenshot - 11.07.2016 - 14:26:00

Sila Bitcoinu je aj v tom, že umožňuje menšie transakcie, ktoré sú v tradičnom systéme ekonomicky neefektívne. Darcovia môžu posielať aj eurové príspevky s prakticky žiadnymi alebo zanedbateľnými poplatkami. A to z akéhokoľvek miesta na zemi. Neexistuje žiadny limit pre výšku transakcie, takže možno rovnako pohodlne, rýchlo, bezpečne a lacno poslať 50 centov ako aj milión eur. Britská organizácia Royal National Lifeboat Institution vlani vyzbierala 2 500 libier v spolu 600 bitcoin príspevkoch. Ak by darcovia posielali v priemere 4 libry cez tradičné bankové karty, veľkú časť z tejto sumy by zhltli poplatky.

Okrem už uvedených pozitív môže byť určite nie nezanedbateľným plusom pre charitatívne spoločnosti aj potenciálne zhodnotenie prijatých prostriedkov, ak ich hneď neminú a podržia dlhšiu dobu.

Svojou transparentnosťou, rýchlosťou, neobmedzenosťou a nízkonákladovosťou Bitcoin stanovuje nový štandard aj pre pomoc ľuďom v núdzi. Ak sa tradičné organizácie neprispôsobia a ich finančné toky nebudú priehľadnejšie, konkurencia používajúca digitálnu menu ich ľahko a rýchlo predbehne.

Bitcoin potrebuje pozitívne príklady jeho možností využívania ako soľ. Médiá kŕmia ľudí väčšinou iba šokujúcimi správami o hakerských kúskoch, páde ceny, či kupovaní drog. To, že sa významná charitatívna organizácia už aj na Slovensku postavila za bitcoin, môže byť ďalším prelomom v jeho vnímaní. Len nečakajte, že sa o tom dozviete z TV alebo novín.