bitcoin kurz

Bez (trend)lajnov ni krok, alebo prečo je dobré vedieť rysovať

Áno, áno, sú to iba trendlajny a čiary. Fungujú iba do momentu, kedy prestanú fungovať 🙂 Ale aj tak. Existujú čiary, ktoré trh niekedy ako keby až nadprirodzenou silou dodržuje. A tieto zatiaľ rešpektuje.

Kurz bitcoinu na grafe

Čo to znamená? Momentálne väčší tlak na cenu bitcoinu zdola ako zhora. Väčší priestor pre rast hore než pokles dole. 950 Usd je dôležitejšia úroveň ako 1000 Usd.

Toto je samozrejme iba subjektívna interpretácia grafu a momentálneho správania sa kurzu bitcoinu.

Your comment...